Bevilgningene til domstolene, Oslo politidistrikt og Statens sivilrettsforvaltning foreslås økt med 106 millioner kroner i forbindelse med rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011.

— For å sikre at rettssaken kan forberedes og gjennomføres på en hensiktsmessig og tilfredsstillende måte, tilrettelegger vi for tilpasning både av lokaler og utstyr og for økt bemanning og sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap).

Størsteparten av ekstrabevilgningene (97,7 millioner kroner) går til ombyggingen av Oslo tinghus, inventar, etablering av mediesenter og pårørendesenter og leie av erstatningslokaler for domstolene.

Tinghuset

De økte utgiftene kommer i forbindelse med ombygningen av Oslo tinghus, anskaffelse av inventar, etablering av mediesenter og pårørendesenter samt leie av erstatningslokaler for domstolene.

Overføringen av lyd og bilde fra rettssaken til domstoler, mediesenteret og pårørendesenteret fører også til økte kostnader. Bemanningen i Oslo tinghus er økt, det samme er bemanningen knyttet til sikkerheten rundt gjennomføringen av rettssaken.

Oslo politidistrikt får 7,1 millioner kroner ekstra på grunn av merutgifter til sikring og vakthold. Statens sivilrettsforvaltning får 1 million kroner mer i forbindelse med merarbeidet med de sakkyndige erklæringene.

Mer til Ila

I tillegg foreslår regjeringen å gi 5 millioner kroner ekstra til Statsbygg og kriminalomsorgen for å styrke sikkerhetstiltakene ved Ila fengsel og sikringsanstalt og legge til rette for mer egnede soningsforhold for Breivik. Pengene skal dekke utgiftene for bygningsmessige tilpasninger der Breivik sitter fengslet, og det er behov for bedre sikkerhetstiltak. Blant annet skal det planlegges et portbygg med en nedgravd tunnel inn til fengselet.

Allerede i fjor fikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fullmakt til å bestille nytt materiale og utstyr, fredag kom regjeringen med 30,4 millioner kroner.

Samlet foreslår dermed regjeringen økte bevilgninger på 141 millioner kroner.