Torsdag var prisen på ett fat nordsjøolje nede i under 74 dollar etter at OPEC bestemte seg for å ikke redusere sin oljeproduksjon.

— Hvis dette prisnivået holder seg gjennom 2015, vil statens skatteinntekter fra sokkelen bli om lag halvert. Samtidig vil en så lav, varig oljepris gjøre at flere av de planlagte feltutbyggingene i Nordsjøen ikke lenger vil være lønnsomme, sier senioranalytiker Espen Erlingsen i Rystad Energy til VG.

De lave prisen kan blant annet ramme utbyggingen av Johan Castberg-feltet i Barentshavet og Statoils planlagte Snorre C-utbygging. Til sammen skal det investeres over 100 milliarder kroner i de to feltene.

Utbyggingen på Johan Sverdrup-feltet, som er det største i Nordsjøen, er derimot fortsatt lønnsomt så lenge oljeprisen er over 40 dollar, forteller Rystad.