Stortinget har bevilget til sammen 130 millioner kroner til oppfølgingen av ofrene. Midlene skulle fordeles av fylkesmennene til berørte kommuner, men i noen fylker har samtlige kommuner fått midler, også kommuner uten ofre, skriver Fædrelandsvennen.

I alt 2 millioner kroner er ifølge Fædrelandsvennen gått til kommuner uten ofre.

Trond Blattmann, leder i støttegruppen etter 22. juli, er opprørt.

— Det finnes fortsatt ungdommer som ikke får den oppfølgingen de skal ha. Og det finnes mange som måtte vente altfor lenge på hjelp. Noen kommuner har for dårlig økonomi til å følge opp de som trenger det. Da er det ille å høre at noen av disse viktige ekstramidlene er på avveie, sier han.

Midlene er bevilget i to omganger, 80 millioner kroner i fjor og 50 millioner kroner i år.