Tollerne på Flesland fattet under kontrollen 2. mai mistanke til en mann i 70-årsalderen fra Afghanistan.

I håndbagasjen hans fant de 3120 euro. Valutafunnet gjorde at tollerne gjennomsøkte resten av bagasjen til mannen. I kofferten fant de to plastposer med penger.

Posene inneholdt 70.000 norske kroner, nesten 58.000 dollar og vel 23.000 euro, tilsvarende 607.560 norske kroner til sammen.

Smuglingsforsøket er anmeldt, opplyser Tollvesenet.

Inn— og utførsel av valuta over 25.000 kroner er deklarasjonspliktig i Norge. Tollvesenet anslo i 2011 at det årlig smugles to-tre milliarder udeklarerte kroner til og fra Norge.

En vanlig reaksjon ved valutasmugling er å inndra 20 prosent av beløpet til statskassen. Hvis det er grunn til å anta at pengene stammer fra kriminell virksomhet kan hele beløpet beslaglegges.