• I LAND: Båtpassasjerene hjelpes inn i ventende ambulanser på Malmø i Mandal. FOTO: ROAR GREIPSLAND

Familie reddet i siste liten

Båten grunnstøtte og tok inn vann.