Det viser en nordisk undersøkelse for Folkehelseinstituttet som ble lagt fram torsdag. Nå vil helsedirektøren vil styrke folks kunnskap.

Nordmenn får i seg dobbelt så mye salt som anbefalt, og det innebærer en stor helserisiko. I løpet av de siste par årene har myndighetene for alvor lagt vekt på å få ned saltforbruket i befolkningen.

— Det er viktig at folk er klar over den helserisikoen høyt saltinntak representerer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Undersøkelse avdekker mangelfulle kunnskaper. Bare 18 prosent av de spurte visste at 5-6 gram salt bør være maksimalinntak per dag. Halvparten svarte at de ikke vet, og 34 prosent svarte feil på spørsmålet.