I et intervju i VG i dag, åpner utenriksminister Børge Brende (H) for at Norge kan bidra militært i Irak for å bekjempe terrororganisasjonen IS. Et krav om FN-mandat kan imidlertid hindre Norge i å delta i krigen mot IS, ettersom Kina og Russland kan komme til å blokkere eventuelle vedtak i FNs sikkerhetsråd.

SV er skeptisk til at Norge skal bidra militært, sier partiets nestleder Bård Vegar Solhjell.

— Dersom regjeringen foreslår at Norge skal bidra militært i Irak, krever SV at det drøftes i et åpent møte i Stortinget. En så alvorlig beslutning kan ikke tas bak lukkede dører, sier han.

Solhjell mener Norge må gjøre alt vi kan for å bekjempe IS, men sier han tror en ny militær intervensjon vil skape flere problemer enn den kan løse.

Vil hjelpe flere flyktninger

— Derimot bør Norge gjøre mer av det vi er best på: Hurtig og effektiv humanitær bistand, både til Irak og Syria. Hjelpebehovet er enormt i begge land, og Norge er fullt ut i stand til å gjøre en effektiv innsats.

SVs nestleder mener også at Norge bør ta imot langt flere flyktninger, både fra Irak og Syria.

— I min tid i politikken har det aldri vært et større behov for å hjelpe flyktninger enn nå i 2014. Det virker på meg som om Frp sitter i regjeringen og nedlegger veto mot at Norge skal ta imot flere flyktninger fra disse krigsherjede landene, sier Solhjell.

— Men SV vil ikke alt nå si nei til at Norge skal bidra militært i Irak, som utenriksministeren åpner for?

— Vi er skeptiske, men vi må jo først vite om og hva regjeringen foreslår.

— Vanligvis blir Stortinget i slike saker orientert i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen. Vil det være godt nok for SV?

— Nei, om et slikt forslag kommer, krever vi at det debatteres i et åpent møte i Stortinget. Det gjorde vi før vi gikk med i Afghanistan. Det er den beste måten å avgjøre slike alvorlige saker på. Da blir alle synspunkt hørt, og det blir ført referat så alle kan kontrollere hva som ble sagt.

Alle partier avventende

Også talspersoner fra de andre partiene på Stortinget forholder seg avventede til et norsk militært engasjement i Irak.

Ingen sier definitivt nei.

— Vi vil vurdere dette, om Norge får en slik henvendelse, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrFs stortingsgruppe.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier dette:

— Vi vil vurdere et slikt bidrag, men først og fremst har vi varslet en økende satsing på det humanitære området.