— Nøkternt sett tror jeg et nedtonet OL, uten IOKs kravliste på syv tusen sider, kunne fått flertall. Men slik OL nå ble presentert, hadde det ikke en sjanse.

Det sier stortingsrepresentant Erik Skutle. Sammen med kollega Ove Trellevik gikk han i krigen mot Oslo-OL på Høyres gruppemøte onsdag. Ingen av deres kolleger fra kysten talte for arrangementet, selv om mange var positive til den olympiske idé.

Feiret med pizza

Det var høy stemning i korridoren der Høyres folk fra Vestlandet sitter i Stortinget. Etter en tre og en halv times debatt, som endte med et klart nei til OL, var det pizza på Peppes, like nedenfor Løvebakken. Under møtet hadde de bare fått kaffe og vann, med det i store mengder gjennom flere forsyninger.

Og det var heller ingen som hang tungt med hodet, blant dem som hadde vært for. Gunnar Gundersen fra Hedmark, som i sin tid var internasjonal storsvømmer, sa at dette var en grei avgjørelse.

— Så lenge det ikke var større begeistring i befolkningen, og eter en god debatt i Høyre, ble resultatet greit nok, sa Gundersen.

Tja-siden vant

De to profilerte nei-representantene fra Hordaland Høyre summerer debatten slik:

— Det var den store tja-gruppen som gjorde utslaget. De fleste var betinget mot eller betinget for. Svært få var veldig mot eller veldig for. Men med en så stor betinget gruppe var det ikke mulig å mobilisere den entusiasmen som måtte til i Høyre, for først å kjøre saken gjennom i regjeringen, og deretter i Stortinget.

Ikke Oslo mot distriktene

— Er det rett å si at dette ble distrikts-Høyres oppgjør med Østlands-Høyre?

— Nei, på ingen måte, sier Skutle, dette var ikke noe distriktsopprør. Det var tilhengere og motstandere i alle deler av landet. Oslo hadde klarere motstandere, som Michael Tetzschner og det var varme tilhengere fra andre deler av landet. Men samlet sett var det altså ikke stor nok begeistring til å anbefale regjeringen å gå videre.- Var det avstemning i gruppen?

— Nei, gruppeledelsen trakk sine konklusjoner etter å ha fulgt debatten, der gruppen altså delte seg omtrent på midten.

FORNØYD: Erik Skutle er en av de som hele tiden har profilert seg som motstander mot OL i Oslo i 2022. - Slik OL ble presentert, hadde det ikke en sjanse, sier han.
Gorm K. Gaare (Arkiv)