Molven har undersøkt hva som skal til for at Statens helsetilsyn råder politiet til å straffeforfølge leger og sykehus/foretak for uforsvarlig behandling av pasienter.

Undersøkelsen er basert på hendelser i perioden 2002-2008, og bare i 0,7 prosent av sakene ble det innledet straffesak mot leger eller sykehus, skriver Aftenposten.

— Jeg har påpekt at Riksadvokaten har lagt listen vel høyt, spesielt overfor foretakene, sier Molven til avisen.

Ifølge Molvens funn har også legene liten grunn til å frykte tiltale og straff, selv ved grov feilbehandling. Av 1.000 meldinger om pasientskade med dødelig utgang, begjærte Helsetilsynet påtale mot lege i én sak.

Undersøkelsen viser at det i løpet av de sju årene ble begjært 19 påtaler for grov uforsvarlig handling. Ni var mot leger og ti mot sykehus/foretak.

Pasientombud Fredrik Thorne mener systemet for å avdekke feil i helsevesenet er altfor dårlig. Molven påpeker at det lave antallet påtaleforslag fra Statens helsetilsyn kun følger det som trolig er i tråd med Riksadvokatens anbefaling.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere saken, men i et rundskriv fra 2001 ble det advart mot «for intens» straffeforfølgelse og at helsepersonell driver med behandling av «livreddende karakter og under tidspress hvor konsekvensene av små feil lett blir katastrofale».