— Vi gleder oss over at barnehagesektoren og kampen mot barnefattigdom har kommet bedre ut enn utgangspunktet, sa Breivik.

Han sa budsjettvinnerne er høyere utdanning og kollektivreisende.

— Universitetssektoren kommer styrket ut. Den generelle grunnfinansieringen styrkes med 50 millioner kroner, i tillegg styrker vi grunnfinansieringen til de frie instituttene.

— Vi er også godt fornøyd med utvidelse av gratis kjernetid i barnehagen. En sak Venstre har tatt til orde for, som nå er på plass smed nye ti millioner.