— Det offentlige gjennomfører innkjøp og anskaffelser for rundt 400 milliarder kroner i året. Staten alene kjøper for 170 milliarder kroner. Vi skal konkurrere om leveransene, men anbudsreglene må også oppleves som rettferdige og forutsigbare for næringslivet, sier Mæland til Dagens Næringsliv.

Hun sier hun har mottatt flere eksempler på at dagens regelverk oppfattes som håpløst og forvirrende. Et forenklingsutvalg som er nedsatt, skal nå gjennomgå det eksisterende regelverket. Målet er å foreslå endringer.

I tillegg venter Mæland på et nytt EU-direktiv som etter planen skal vedtas rundt nyttår. Direktivet vil ifølge Mæland gi lettelser i dagens anskaffelsesregime, blant annet ved å lempe på kravene til omfang av garantistillelser fra bedrifter som deltar i offentlige anbudsrunder.