— Dette blir en naturlig diskusjon i forbindelse med politianalysen. Responstid er et viktig element når vi skal dimensjonere politiet framover, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag.

I kjølvannet av 22. juli-rapporten nedsatte regjeringen et utvalg som skulle gi råd om hvordan politiet bør organiseres i framtiden. Rapporten fra det såkalte politianalyseutvalget har vært ute på høring, og regjeringen er nå i gang med å vurdere hvordan den skal følges opp.

— Om arbeidet vil være avsluttet i løpet av våren til neste år, er for tidlig å si. Men vi har en ambisjon om å få jobben gjort så raskt som mulig, sa Solberg.

Flere politifolk

KrF-leder Knut Arild Hareide slo fast at politiets responstid er nødt til å prioriteres. I sitt spørsmål til Solberg viste han til at ambulansen var framme på åstedet for busstragedien i Årdal om lag 1 time før politiet.

Statsministeren anførte at bemanningen i politiet er et avgjørende element når krav om responstid skal vurderes. Hun gjentok regjeringens løfter om å sørge for flere politifolk og styrket bemanning.

På spørsmål fra Sp-leder Liv Signe Navarsete, fastslo Solberg at det er helt nødvendig med en geografisk differensiert responstid, dersom et slikt prinsipp innføres.

En analyse Politidirektoratet gjorde av utrykninger i vår, viser at politiet i gjennomsnitt bruker 23 minutter på å nå fram ved alarmoppdrag. Tiden økte til 39 minutter i de tilfellene politiet skulle ha med seg våpen. Responstiden varierte dessuten mellom 20 og 57 minutter i ulike politidistrikter.

KOM SENT FREM: Etter drapene om bord i Valdresekspressen mandag kom politiet til stedet lenge etter de andre nødetatene.
SCANPIX

Blant dem som har etterlyst en maksgrense for responstid, er politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt. Han viste til at Sverige og Danmark allerede har stilt krav til dette.

Felles nødnummer

Også spørsmålet om felles nummer til nødetatene var en del av debatten. Hadia Tajik (A) er bekymret for at arbeidet med et felles nødnummer er lagt på is, etter at et prøveprosjekt i Drammen er stanset.

I Årdal-saken gikk det 14 minutter fra AMK-sentralen fikk melding til de kontaktet politiet.

Solberg sier det er viktig å gå gjennom erfaringene både derfra og andre land som har felles nødnummer.

— Men det er veldig mange bekymringsmeldinger særlig fra helsesektoren om felles nødnummer. Det dreier seg om at i dag fungerer AMK-sentralene veldig godt. Det sikrer kvalifisert personell som kan veilede fra det øyeblikket telefonen kommer, sier statsministeren, og peker på at dette dreier seg om nødssituasjoner de fleste av oss kan oppleve.