— Personer som kommer til Norge og mener at man må bli forsørget av Norge, må bli bedt om å reise hjem, og hvis man ikke gjør det frivillig, må man tvinges, sier byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland (H), til NRK.

— Regjeringen kan iverksette tiltak og sette opp busser og uttransportere rumenerne nå øyeblikkelig, sier Frps Siv Jensen.

— Deportasjon?

— Ja, for det er mennesker som ikke kan forsørge seg selv som begår mye kriminelle handlinger. Alle som følger med på denne saken ser hva som foregår. Nok er nok, sett opp buss, send dem ut, sier Jensen.

Deportasjon er ikke regjeringens politikk, og det finnes ingen enkel løsning på problemet, svarer Justisdepartementet.

— Vi skal ta imot personer fra rombefolkningen, som vi gjør fra andre EU-land. De har rett til å komme til Norge, sier statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas Hansen.

Norsk lov gir mulighet for å kaste ut EØS-borgere, men bare om de er en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger. Foreløpig nyter disse romfolkene ikke godt av norske velferdsordninger. (©NTB)