Et steinhardt liv

Uten å merke det, kan du ha kjørt over dem. Mellom kampesteinene under avkjøringsrampen ved Sinsen-krysset har romfolk overnattet i hele vinter.