Statsadvokaten henlegger overvåkingssaken

Saken mot overvåkerne som jobbet for USAs ambassade, er henlagt av statsadvokaten.