Staten gir tilskudd til begravelser

Staten vil gi et tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med gravferd og minnesamvær etter terrorangrepene.