Kristelig Folkeparti og De Kristne konkurrerer om de samme velgerne. Resultatet kan bli at KrF mister mandater i kommuner der marginene er små, mens De Kristne ikke får høy nok oppslutning til å få inn egne representanter. Dermed blir resultatet færre kristne politikere på Stortinget, ikke flere, ifølge Høybråten.

— Derfor er og blir disse initiativene å betrakte som rent skadeverk som svekker og ikke styrker kristen innflytelse i norsk politikk.

De Kristne, som tilsynelatende er tuftet på misnøye med KrF, har samlet inn nærmere 10.000 underskrifter og er dermed er godt innenfor kravet for å registrere et politisk parti, som er 5.000 underskrifter, ifølge Vårt Land.

— Slike forsøk har to ting felles: For det første har de vært komplett mislykket. For det andre har de vært til skade. Utsatte KrF-mandater er tapt, skriver Høybråten på bloggen sin.

Partisekretær Terje Simonsen i De Kristne blir provosert over merkelappen «skadeverk». Hittil står partiet sterkest i Rogaland, der de har skaffet seg 900 medlemmer.

— Det er KrF som står for det virkelige skadeverket, når de lar en rødgrønn regjering sitte med makten i åtte år, sier han.