Skroget er bygd i Romania og er blitt slept derfra til Norge. Søndag ankom det Tomrefjorden på Sunnmøre der verftet Vard Langsten skal bygge skipet ferdig.

— Fartøyet vil bli en viktig brikke i videreføringen av E-tjenestens oppdrag i nordområdene. Det utgjør en moderne kapasitet som skal bidra til å sikre tjenestens informasjonsbehov de neste 30 årene, sier sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen.

I 2016 avløser fartøyet dagens Marjata som har vært i operativ drift siden 1995.

Strategisk viktig

Etterretningstjenesten har operert fartøy for overvåking av militær aktivitet i Barentshavet i snart 60 år. Først med innleide kapasiteter, og fra 1966 med egne fartøy. Dagens fartøy har nådd sin forventede tekniske levetid, og Stortinget vedtok i 2010 å bygge et nytt skip.

— Kontroll med utviklingen i nordområdene er strategisk viktig for Norge. Stortingets beslutning i 2010 om å investere i nytt etterretningsfartøy er et signal om at kontinuerlig norsk tilstedeværelse i disse områdene prioriteres høyt, sier Grandhagen.

Teknisk utfordrende

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har fått ansvaret for anskaffelse av skipet og utrustningen av det.

— Dette er et interessant og teknisk utfordrende prosjekt. Vår rolle er å sikre at fartøyet blir i henhold til krav fra Etterretningstjenesten. Vi har et usedvanlig godt samarbeid med Vard Langsten, og vi ser fram til å komme i gang med utrustningen, sier assisterende prosjektleder Odd Magne Nilsen i FLO.

Vard Langsten vant kontrakten høsten 2011, etter å ha konkurrert med flere andre norske verft om oppdraget. For Etterretningstjenesten var det spesielt viktig at et norsk verft fikk ansvaret for byggingen.

Verftet på Sunnmøre bygde også det nåværende Marjata på begynnelsen av 1990-tallet.