— Dommen tas til etterretning og den vil bli gått gjennom for å vurdere anke, var statsadvokat Torbjørn Klundseters korte kommentar til pressen etter at dommen mot Rune Øygard falt i Eidsivating lagmannsrett torsdag.

Han har nå 14 dager på seg til å vurdere en eventuell anke.

Dommen på ett år og tre måneders fengsel er halvparten så lang som det Klundseter la ned påstand om. Men han avviser at han har lidd et nederlag i retten.

— Påtalemyndigheten er ikke en taper eller vinner i saken, sa Klundseter.

Han betegnet saken som en klassisk overgrepssak.

— Men persongalleriet på den ene siden har gjort at den har fått et overdrevet fokus i mediene, sa statsadvokaten.