Kameraene registrerer bilnummer og bileier, tar bilde av sjåfør og eventuelle passasjerer, og dette kobles mot registre over fødselsnummer, nasjonalitet, passnummer og familieforhold. Bilder av bilnummer blir sjekket mot en liste over 200.000 kjøretøyer som Vegvesenet og politiet til enhver tid er på utkikk etter.

Datatilsynet konkluderer i to tilsynsrapporter med at personvernet er for dårlig ivaretatt, skriver Aftenposten.

— De må sørge for å håndtere personopplysningene i tråd med regelverket. Det var ikke tilfelle da vi undersøkte forholdene, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Han viser til at overvåkingsstasjonene langs veiene gir mye overskuddsinformasjon, og han er bekymret for at det blir innhentet for mye informasjon. Opplysningene kan bli brukt til noe annet enn det de skal, frykter han.

I rapportene påpeker Datatilsynet at de færreste er klar over at de blir fotografert og skannet mot en rekke dataregistre. Etatenes kameraskilt er ikke god nok informasjon, mener tilsynet. Videre peker tilsynet på at det ikke finnes avtaler om behandling av datamengdene, slik loven krever.

Toll- og avgiftsdirektoratets underdirektør Geir Høiseth opplyser at etaten vurderer Datatilsynets pålegg og hvordan påleggene best kan gjennomføres. Statens vegvesens seksjonsleder Arne Valdemar Nielsen sier hans etat er i dialog med Datatilsynet for å rette opp påleggene.