Nei til ny nei-dronning

Nei til EU leitar ikkje etter ei ny «nei-dronning». Sigbjørn Gjelsvik mislikar uttrykket. I 1994 var det ingen einskildperson som avgjorde EU-kampen, slik han ser det.SI DIN MENING