Opprør mot rusreform

— Nå må vi akseptere at rusmisbrukere er syke og gi dem behandling deretter. Rusreform II vil bare føre til det motsatte. Tilbudet vil bli enda dårligere, sier Erling Pedersen, leder for Fagrådet innen Rusfeltet i Norge.