Norge trekker GATS-krav til u-land

Norge trekker alle krav til u-land i WTOs tjenesteforhandlinger (GATS) på områdene strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning.