Systematiske feil hjå Krohn Devold

Reiserekningane til eks-statsråd Kristin Krohn Devold inneheld ei lang rekke avvik frå statens reiseregulativ. Honorering har skjedd til statsrådens fordel.