Trolig full stans i fiskeeksport til Russland

Norsk fiskerinæring må belage seg på at det blir full stans i eksporten av fersk fisk og sjømat til Russland 1. januar. Det jobbes imidlertid intenst for å gjøre perioden kortest mulig.