Rekord ved Blodbanken

1000 nye blodgivere, mange av dem med et ønske om å gi benmarg, meldte seg til Blodbanken i vår.