Mest gift i eventyr og gull

Eventyr 3 blandingstobakk inneholder 35,93 milligram tjære per sigarett, og er den tobakken som scorer høyest på tjæreinnhold i en undersøkelse fra Statens tobakkskaderåd.