Mer penger gir bedre karakterer

Mer penger til skolen gjør at elevene får bedre karakterer, viser en rapport fra Frischsenteret.