Riksadvokaten vil sjølv behandle Treholt-saka

Riksadvokat Tor-Aksel Busch meiner at han er habil til å behandle alle sider ved Treholt-saka – 21 år etter at han kravde og fekk Arne Treholt dømd til 20 års fengsel.