AKP + RV = Nytt parti

Arbeidernes Kommunistparti (AKP) sier ja til initiativet fra Rød Valgallianse om å samle alle revolusjonære i Norge i ett parti.