Krill-nei til Røkke i Antarktis

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden fra Kjell Inge Røkke om å få fiske krill i Antarktis.