Snur fosteret for å unngå keisarsnitt

Ytre vending av fosteret kan vere eit godt alternativ til keisarsnitt ved setefødsel.