Desse vegane får budsjettmillionar

Tunnelar, bruer, rassikring, ny ferjekai og utbetring av vegar: Sjekk kva vegarbeid i Hordaland og Sogn og Fjordane som ligg inne i Bondevik-regjeringens statsbudsjett!