Må skaffe 3,8 milliarder kroner

Regjeringen Bondevik foreslår å øke kommunenes inntekter med 1,9 milliarder kroner i statsbudsjettet. Sp har lovet 5,7 milliarder kroner.