Fiskere utløste alarm i Nordsjøen

Hele mannskapet på 99 ble sendt til livbåtene da en stor tråler kom på kollisjonskurs med oljeplattformen Oseberg Sør søndag.