Dørum vil organisert tigging til livs

Justisminister Odd Einar Dørum (V) ønsker en lovendring slik at bakmennene i organisert tigging skal kunne straffes.