- Foreldre må tenke mer kollektivt

Kommunikasjonsbok, grupper på foreldremøtene og tolketjeneste er Helga Hjetlands oppskrift på bedre samarbeid mellom skole og hjem.