Sharif får refs av revisoren

Tommy Sharifs dekksenter skal ha hatt så store svakheter i regnskapet at det ikke har vært mulig for revisoren å foreta en fullgod kontroll av regnskapene.