- Jeg har bare truffet Dan Pettersen to ganger

Lars-Erik Andersen frikjenner indirekte Dan Pettersen fra å ha deltatt i selve Nokas-ranet.