Mister rett til å praktisere etter seksuelle forhold

En lege i Trondheim har mistet retten til å praktisere etter at han skal ha etablert seksuelle forhold til tre pasienter.