Krever svar om overvåking av samer

Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget vil vite om samer i Norge har blitt overvåket på etnisk grunnlag.