Skoleinspektør underslo melkepenger

En tidligere skoleinspektør er dømt til samfunnsstraff for å ha underslått elevenes melkepenger og penger fra lærernes konto for sosiale formål.