Kort, godt og sjeldent

Regine og Ruben klinger bra sammen. Også utenfor Norges grenser.