Kvinnelege toppleiarar tener mindre enn mannlege

Kvinnelege toppleiarar tener i gjennomsnitt 70 prosent av det menn i tilsvarande jobbar har. Kvinner i leiarposisjon har dei siste åra også fått lågare tillegg enn menn.