Inga endring i rettskrivinga

Kultur- og kyrkjedepartementet har avgjort at det førebels ikkje skal gjerast endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk.