Sjekkar svigarsonen

Privatetterforskarar blir kontakta av foreldre som ber om ei hemmeleg gransking av kjærasten til dottera.