Barn av skilte ser mest TV

Skilte foreldre bruker TV som barnevakt oftere enn i familier der både mor og far holder sammen.