- Utvidet selvmord

Motivet for trippeldrapet i Vestfold er ennå ikke kjent. Men rettpsykiater Børre Husebø sier en slik handling ikke kan begås i affekt, og mener en mulig teori kan være utvidet selvmord.