Bondevik provoserer i pensjonistoppgjeret

Regjeringa vil nå auke grunnbeløpet i folketrygda med 2374 kroner året. Det er ikkje nok til å tilfredsstille opposisjonen som har fleirtal på Stortinget. Det inneber nederlag for Regjeringa i Stortinget.