Krever at elektroniske fotlenker erstatter voldsalarmer

Både Landsforeningen for Voldsofre og Politiets Fellesforbund krever at dagens voldsalarmer snarest blir erstattet med elektroniske fotlenker.